Έτσι λέγεται ο
έτοιμος χλοοτάπητας
Hellasod
αρχική επικοινωνία

Πιστοποίηση

 

Πιστοποιημένοι χλοοτάπητες Hellasod

H Hellasod είναι η πρώτη εταιρεία στον χώρο που έχει αποκτήσει το πρότυπο πιστοποιητικό διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 πληρώντας όλες τις αυστηρές προδιαγραφές. Το πρότυπο ISO 9001 προδιαγράφει τις γενικές απαιτήσεις για την ανάπτυξη, εφαρμογή και βελτίωση της λειτουργίας της επιχείρησης, με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων των πελατών. Με αυτό τον τρόπο η Hellasod ανεβάζει υψηλά τον πήχη της ποιότητας των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει.

 

Η Hellasod είναι η μοναδική εταιρεία στην Ελλάδα η οποία έχει πιστοποίηση να παράγει χλοοτάπητα σε όλη την Νότια Ευρώπη και την ευρύτερη περιοχή της Μεσογειακής λεκάνης. Τι σημαίνει όμως "πιστοποιημένος χλοοτάπητας" και γιατί πρέπει να τον προτιμούμε;

 

Ως γνωστόν οι θερμόφιλές ποικιλίες, όταν πρόκειται για υβρίδια, πολλαπλασιάζονται με αγενές πολλαπλασιαστικό υλικό (ριζώματα και στόλονες). Είναι επίσης γνωστό ότι τα υβρίδια έχουν μοναδικά χαρακτηριστικά ποιότητας και ιδιοτήτων τα οποία δεν μπορούν να επιτευχθούν με τη μέθοδο της σποράς (δημιουργία χλοοτάπητα με σπόρο).

 

Η αρχική εγκατάσταση ενός θερμόφιλου υβριδίου προϋποθέτει μια σειρά μακροχρόνιων εργασιών που αφορούν εκτός των άλλων τη βελτίωση του εδαφικού υποστρώματος από μηχανική και χημική σύσταση, καθώς επίσης  και την πλήρη απαλλαγή από ετήσια αγρωστώδη ή πλατύφυλλα ζιζάνια. Όλα αυτά αποσκοπούν στη διατήρηση του γνήσιου γενοτύπου του υβριδίου.

 

Η διαδικασία της παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού αγενώς είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία η οποία απαιτεί υψηλή επιστημονική γνώση, κατάλληλη υποδομή σε ειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό και τεχνικά μέσα. Για το λόγο αυτό η παραγωγή σε διεθνές επίπεδο γίνεται από Πανεπιστήμια ιδιαίτερα στην Αμερική, τα οποία είναι αποκλειστικοί δημιουργοί πολλαπλασιαστικού υλικού σε σπόρο ή σε ριζώματα(αγενές).

 

Τα Πανεπιστήμια εκχωρούν τα δικαιώματα αναπαραγωγής του πολλαπλασιαστικού υλικού σε εταιρείες παραγωγής με πάρα πολύ αυστηρές προδιαγραφές όσον αφορά τον τρόπο διαχείρισης τους όπως είναι η καλλιέργεια, η καταπολέμηση ζιζανίων, η συγκομιδή, η συσκευασία, η μεταφορά και η εγκατάσταση, όταν πρόκειται για μητρική φυτεία (φυτεία που χρησιμοποιείται για πολλαπλασιασμό ριζωμάτων). Τα Πανεπιστήμια κάνουν συνεχείς ελέγχους και παρέχουν εκπαίδευση έτσι ώστε να επιτευχθεί ο αντικειμενικός στόχος ο οποίος είναι η διασφάλιση του γενοτύπου υβριδίου.

 

Όταν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες έχουν τηρηθεί δίνεται πιστοποίηση στην εταιρεία που έχει την άδεια και το δικαίωμα αναπαραγωγής. Η πιστοποίηση δίνεται ως προς το παραγόμενο συγκεκριμένο είδος ή την ποικιλία του χλοοτάπητα.

 

Η πιστοποίηση αποδεικνύει ότι το συγκεκριμένο προϊόν (χλοοτάπητας) και η εταιρεία παραγωγής, σε ότι έχει να κάνει με το πολλαπλασιαστικό υλικό, τις εργασίες και τη γενικότερη διαχείριση του, έχει συμμορφωθεί  με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων προδιαγραφών.

 

Στην πράξη αυτό σημαίνει ότι κάποιος όταν αγοράζει το συγκεκριμένο προϊόν, είτε πρόκειται για επαγγελματική χρήση (γήπεδα ποδοσφαίρου, γκολφ, πάρκα κτλ.) είτε πρόκειται για χλοοτάπητα που αφορά την κατοικία του, ο χλοοτάπητας διαθέτει αποδεδειγμνένα πλέον υψηλά standard ποιότητας τα οποία διατηρούνται διαχρονικά.

 

Η εταιρεία μας συνεργάζεται με την εταιρεία “JENNINGSTURFFARMS” η οποία είναι από τις μεγαλύτερες και κορυφαίες εταιρείες του είδους στην Αμερική.

 

Η παραπάνω εταιρεία έχει από το Πανεπιστήμιου της GEORGIA το δικαίωμα αναπαραγωγής θερμόφιλων υβριδίων όπως είναι τα υβρίδια: Βερμούδα TIFWAY, Πασπάλουμ PLATINUM και νανοβερμούδα MINIVERDE. Έχει εκχωρήσει δε τα δικαιώματα παραγωγής των παραπάνω υβριδίων στην Hellasod.

 

Η διαδικασία που ακολουθείται από την εταιρεία μας για την παραγωγή των παραπάνω υβριδίων συμβαδίζει απόλυτα με τα standard των αντίστοιχων μονάδων που έχουν έγκριση στην Αμερική.

 

Έτσι, έχουν γίνει συνεχείς επιθεωρήσεις των αρμοδίων επιστημόνων του Πανεπιστημίου της GEORGIA αλλά και της προαναφερόμενης εταιρείας. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι εκπρόσωποι τους έχουν παρευρεθεί από τα αρχικά στάδια μέχρι την παραγωγή του τελικού προϊόντος.

 

Με την τελευταία επιθεώρηση δε που έγινε πιστοποιήθηκαν τα υβρίδια «Δίας», «Platinum» και «MiniVerde», τα οποία ήδη διατίθενται στην αγορά. 

 
Βρείτε μας στο
share your feedback
hellasod
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
107ο χλμ. Ε.Ο ΑΘΗΝΩΝ-ΛΑΜΙΑΣ
ΑΚΡΑΙΦΝΙΟ ΒΟΙΩΤΙΑΣ 32200
Τηλ: 22680-41430-1, 41105, 41185, 41187
Φαξ: 22680-41186
e-mail: info@hellasod.gr
Copyright © Hellasod | All rights reserved    Links
Site by overron  |   incom cms  |   web promotion